CLINICA I CHIRURGIE TIMIŞOARA tradiţie , dăruire şi profesionalism

 

Activitate didactică

 

Curs internaţional

"ACTUALITĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR VENOASE"

23-24 noiembrie 2012

 

 

Activitatea didactică a Clinicii I Chirurgie se concretizează în activităţile pentru studenţii din anul IV Medicină Geneală şi pentru rezidenţii din specialitatea chirurgie generală şi alte specialităţi chirurgicale, constând în:

  • Curs de patologie chirurgicală pentru studenţii din anul IV Medicină Geneală,
  • Pregătirea practică a studenţilor din anul IV Medicină Geneală,
  • Prezentări de cazur din patologia chirurgicală pentru studenţii din anul IV Medicină Geneală,
  • Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti:
   • Patologie chirurgie generală – coordonator Conf. Dr. Sorin Olariu,
   • Patologie chirurgie vasculară – coordonator Dr. Florentina Cădariu,
  • Îndrumarea studenţilor pentru elaborarea lucrărilor de diplomă,
  • Promovarea participării studenţilor la desfăşurarea şi organizarea manifesărilor ştiinţifico-didactice, elaborării de lucrări ştiinţifice şi prezentarea lor la congrese;
  • Pregătirea practică şi teoretică a rezidenţilor din specialitatea chirurgie generală şi alte specialităţi chirurgicale,
  • Prezentări de caz din patologia chirurgicală, în vederea pregătirii probei clinice a examenului de specialitate,
  • Discuţii şi referate medicale cu medicii rezidenţi.CERCUL DE CHIRURGIE GENERALĂ
CERCUL DEFLEBOLOGIE-CHIRURGIE VASCULARĂ

©2012 Clinica I Chirurgie Timisoara