CLINICA I CHIRURGIE TIMIŞOARA tradiţie , dăruire şi profesionalism

 

Activitatea ştiinţifică

Activitatea ştiinţifică este efectuată de membrii clinicii alături de medicii rezidenţi în specialitate şi studenţii anului IV MG. Activitatea de cercetare ştiinţifică a rezidenţilor şi studenţilor se încadrează în planul stiinţific al universităţii noastre.

Obiectivele activităţii ştiinţifice:

 • valorificarea potenţialului ştiinţific al Clinicii I Chirurgie;
 • formarea profesională a cadrelor medicale prin antrenarea în cercetare a medicilor rezidenţi în specialităţi chirurgicale şi a studenţilor;
 • implementarea rezultatelor obţinute in sfera practică a sistemului de învăţământ şi creşterea vizibilităţii internaţionale;
 • elaborarea tezelor de doctorat, editarea monografiilor, manualelor didactice şi a altor publicaţii ştiinţifice.

Aspectele  ale activităţii de cercetare ştiinţifică:

 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice aplicative şi a studiilor clinice;
 • organizarea de congrese, participarea la lucrările conferinţelor, congreselor naţionale şi internaţionale de profil;
 • elaborarea de monografii, manuale, articole în reviste de specialitate şi recenzii , materiale didactice;
 • coordonarea tezelor de licenţă şi a tezelor de doctorat;
 • organizarea de mese rotunde şi workshopu-ri;
 • cursuri postuniversitare cu promovarea noutăţilor în domeniu şi implementarea de noi metode, proceduri şi tehnici chirurgicale;
 • coordonarea activităţii  cercurilor ştiinţifice studenţeşti de chirurgie .

Colectivul Clinicii I Chirurgie a elaborat numeroase monografii, cărţi şi cursuri de specialitate:

 1. Brinzeu P. Bolile Arterelor - Patologia Chirurgicală,1975.
 2. Brinzeu P. Abdomenul, Vol. I si II. 1977.
 3. Brinzeu P. S.Gavrilescu. Ghid terapeutic in bolile cardio-vasculare, 1975.
 4. Brinzeu P. Angiologia în practica medicală, 1977.
 5. Ignat P. Bolile venelor-Clinica Medicală, 1983.
 6. Ignat P. Insuficienta venoasă cronică a membrelor inferioare, 1985.
 7. Ignat P, Avram J, Bota N, Ivan V, Teodorescu M. Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare, 1985.
 8. Teodorescu M, Radu D. Indreptar în chirurgia laparoscopică 1994
 9. Avram J si colab Patologia vasculară periferică, 1998.
 10. Olariu S.  Anevrismele aortei, 1999.
 11. Ivan V. Varicele membrelor inferioare. Terapia sclerozantă 2000.
 12. Totolici  B. Chirurgia reparatorie a CBP, 2001.
 13. Avram J si colab.Elemente de patologie chirurgicala. Vol.I, 2001.
 14. Teodorescu M, Ivan V , Olariu S, Radu D, Bota N. Chirurgia insuficientei venoase cornice a membrelor inferioare, 2002.
 15. Olariu S, Bota N. Chirurgia proctologică, 2002.
 16. Totolici B, Bota N. Teodorescu M. Varicele recidivate ale membrelor inferioare 2002.
 17. Radu D. Evolutia conceptiilor chirurgicale in tratamentul ulcerului duodenal complicat 2003.
 18. Avram J si colab. Elemente de patologie chirurgicala. Vol.II 2003.
 19. Olariu S, Bota N. Chirurgia vaselor mari retroperitoneale 2004.
 20. Ivan V, Ivan C. Varicele membrelor inferioare- terapie chirurgicală 2004.
 21. Totolici B, Bota N. Chirurgia fistulelor arterio-venoase terapeutice, 2005.
 22. Ivan V si colab. Curs de chirurgie generală pentru fiziokinetoterapie, 2006,
 23. Radu D, Teodorescu M, Gruion D, Bota N. Icterele mecanice, 2006,
 24. Olariu S, Bota N.  Patologie chirurgicală: tub digestiv şi glande anexe, 2006,
 25. Olariu S, Bota N. Patologie chirurgicală: traumatisme, torace, perete abdominal, 2006,
 26. Olariu S. Surgery for students, 2006
 27. Bota N, Soames M. Ulcerul venos de gambă,  2007,
 28. Vancu E, Radu D, Teodorescu M, Vancu R. Reinsertia psihosociala si socioprofesionala a bolnavilor cu amputatii ale membrelor inferioare 2008.

 

Societăţi ştiinţifice înfiinţate în clinică:

 • Societatea Romana de Flebologie, afiliată Uniunii Internaționale de Flebologie (1984) înfiinţată în 24 Aprilie 1979 de către Academician Pius Brînzeu;
 • Forumul Român de Angiologie, afiliat Societăţii Române de Angiologie şi Chirurgie Vasculară;
 • Societatea de Chirurgie Ambulatorie.

 
Membri ai clinicii fac parte din Grupul Naţional de Experţi ai Patologiei Venoase, organizaţie nonguvernamentală formată din specialişti flebologi, dermatologi, explorationişti din toate centrele universitare din România. Grupul de Experti are întâlniri de lucru ce desfăşoară proiecte în scopul îmbunătăţirii diagnosticului şi tratamentului afecţiunilor venoase, prin elaborarea unor ghiduri de diagnostic si tratament. În urma acestor întâlniri s-au obţinut rezultate notabile şi s-au făcut progrese în domeniu. În fiecare centru universitar s-au organizat periodic întâlniri de lucru cu medicii de familie care au fost şi cooptaţi în realizarea studiilor clinice.

In ultimii ani în clinică s-au desfasurat studii clinice naţionale  şi internaţionale:

 • S.E.P.I.A.(studiu epidemiologic national privind Insuficienţa venoasă cronică) 2004
 • PEGAS (Prevalenta Edemului de Gamba in Ambulator), Studiu epidemiologic naţional privind boala venoasă cronică –2006
 • A multicentric, randomised, double-blind controlled clinical trial to assess the efficacy and saffety of bemiparin sodium as treatment of diabetic foot ulcers ROV-BEM- 2006
 • MIRA: Monitoring Infectious Resistance Assistance (studiu naţional multicentric),2006
 • Multicentric, randomised, double blind, placebo controlled clinical trial to evaluate the efficacy and the safety of the prophylaxis with Bemiparin - CANBESURE STUDY: Cancer, Bemiparin and Surgery Evaluation, 2007.
 • Vein Consult, 2010

 

Membrii ai clinicii fac parte din comitete editoriale ale unor reviste de prestigiu:
Conf. Dr. S.Olariu în editorial board of Central European Vascular Journal, în prezent revista fiind preluată de International Angiology;
S.l. Dr.V.Ivan, din Editorial Board of Romanian Journal of Angiology and Vascular Surgery, official Journal of The Romanian Society of Angiology and Vascular Surgery.

Rezultatele activităţii ştiinţifice sunt promovate şi prin intermediul revistelor medicale înfiinţate în Clinica I Chirurgie.Sunt reviste medicale de prestigiu: Cercetari Experimentale Medico-Chirurgicale,  înfiinţată şi condusă de Prof. Dr.Avram Jecu, revistă categoria B CNCSIS, Revista Română de Flebologie –redactor şef  Dr.V.Ivan, şi  revista on-line , în limba română şi engleză, Revista de Chirurgie Timisoara / Journal of Surgery – redactor şef Dr.Radu Daniela.

Nenumaratele articole ce au fost publicate în reviste prestigioase: Chirurgia, International Angiology, Surgical Endoscopy, Cercetări Experimentale Medico- Chirurgicale, Revista Română de Flebologie, Radiologia, Phlebology, Lyon Chirurgical, Journal of Angiology, Medical Vascular Surgery , Timisoara Medical Journal, Info-Medica, Central European Journal of  Occupational and Environmental Medicine, Romanian J. of Angiology and Vascular Surgery etc.,dovedesc activitatea de cercetare stiintifică şi preocupările permanente ale membrilor Clinicii I Chirurgie.

Prestigiul cercetării ştiinţifice a fost încununat de numeroase premii şi distincţii.
Pentru elaborarea de monografii şi tratate cu valoare ştiinţifică deosebită conferenţiar dr. Sorin Olariu, dr. Vasile Ivan şi dr. Daniela Radu au obţinut Premiul Alexandru Rădulescu pentru Ştiinţe Medicale, conferit de către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, pentru pentru colaborarea la tratatul intitulat Flebopatologie , editat de Academia Romană (2011); cartea Îndreptar în chirurgia laparoscopică, autori Teodorescu M, Radu D. a primit Premiul Societăţii Române de Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice pentru prima monografie în domeniul chirurgiei laparoscopice publicată în România (1996).

Lucrări ştiinţifice au fost premiate: Premiul Daniel Danielopolu (2003) pentru studiul “Clinical Physiology of the Venous System” care l-a avut ca şi coautor pe prof.univ.dr. Aurel Avram Jecu.
Premiu şi Diplomă de Excelenţă pentru contribuţia adusă la dezvoltarea Chirurgiei Laparoscopice în Romania a obţinut Prof.dr.Teodorescu M.

 

 Clinica I Chirurgie a funcţionat încă de la înfiinţare ca un prestigios centru de învăţământ postuniversitar pentru medicii rezidenţi în specialitate şi de instruire postuniversitară. Medicii formaţi aici au devenit la randul lor conducatori de departamente.

Au fost organizate nenumărate cursuri de perfecţionare medicală cu medici specialişti şi medici primari, cu tematică chirurgicală de mare actualitate.

 

©2012 Clinica I Chirurgie Timisoara