CLINICA I CHIRURGIE TIMIŞOARA tradiţie , dăruire şi profesionalism

 

Această asociaţie s-a constituit în iulie 2012.

Membrii Asociaţiei Medicale Academician Pius Brînzeu sunt medici care fac parte din colectivul Clinicii Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara condusă de Conf. SORIN OLARIU, clinică ce are preocupări deosbite în practicarea şi dezvoltarea flebologiei în România alături de alinierea la principiile moderne ale chirurgiei convenţionale şi laparoscopice.

Scopurile ASOCIAŢIEI MEDICALE ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU sunt următoarele:

 • Sprijinirea financiară, materială şi logistică a serviciilor medicale implicate în activitatea Clinicii Chirurgie I (cu toate dependinţele), transplant de organe şi ţesuturi;
 • Informarea opiniei publice cu privire la donarea şi transplantul de organe şi ţesuturi în caz de moarte cerebrală;
 • Stimularea activităţii ştiinţifice şi profesionale chirurgicale din fonduri proprii sau atrase de la terţi;
 • Creşterea nivelului de educaţie sanitară a societăţii civile;
 • Încurajarea implicării societăţii civile şi a sectorului non-guvernamental în dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de obiectivele asociaţiei.

În vederea asigurării şi realizării scopurilor mai sus menţionate asociaţia: 

 • Întreţine legaturi, realizează diverse înţelegeri, colaborează cu alte asociaţii sau organizaţii din ţară şi din străinătate;
 • Organizează activităţi educative şi de informare în diverse instituţii de stat şi private (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare etc.);
 • Susţine participarea la diverse cursuri şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale ce contribuie la creşterea pregătirii profesionale a membrilor săi;
 • Foloseşte toate posibilităţile şi resursele pentru a stimula creşterea calităţii actului medical acordat bolnavului;
 • Contribuie la dezvoltarea Clinicii Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara şi a altor clinici cu profil medical prin obţinerea de sponsorizări, donaţii sau prin desfăşurarea altor activităţi utile acestora în conformitate cu legile în vigoare;
 • Editează materiale informative (materiale publicitare, reviste, cărţi, calendare etc.) de profil;
 • Organizează conferinţe, dezbateri, simpozioane, congrese, etc.;
 • Îndrumă spre o conduită etică în conformitate cu normele deontologice medicale;
 • Înfiinţează întreprinderi economice în conformitate cu legea, al căror profit va servi exclusiv la realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei;

Obiectivele ASOCIAŢIEI MEDICALE ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU sunt:

 • Asigurarea de servicii de îngrijire şi supraveghere medicală a a bolnavilor;
 • Asigurarea unui program de educaţie medicală a medicilor şi pacienţilor;
 • Asigurarea supravegherii stării de sănătate şi de igienă a bolnavilor, îngrijirile medicale necesare pe timpul internarii şi dispensarizării pacienţilor cronici;
 • Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina complicarea intraspitalicească a afecţiunilor de care suferă cei internati;
 • Contribuie la creşterea calităţii actului medical prin perfecţionarea continuă a cadrelor medicale;
 • Asigură desfăşurarea activităţilor medicale într-un cadru destins, cooperant;
 • Editează materiale informative (reviste, cărţi, materiale publicitare, calendare etc.) de profil;
 • Îndrumă spre o conduită etică în conformitate cu normele deontologice medicale;
 • Infiinţează întreprinderi economice în conformitate cu legea, al căror profit va servi exclusiv la realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei;
 • Urmărirea creşterii calităţii activităţii medicale prin măsuri pragmatice cu efecte măsurabile periodic şi printr-o finanţare corespunzătoare;
 • Colaborarea cu autorităţile locale în sprijinul desfăşurării scopului şi a obiectivelor asociaţiei si promovării acestora;
 • Un parteneriat loial cu autorităţile statului, pentru stabilirea conceptelor de interes pentru educaţie şi cercetare, pentru activităţi cultural-artistice;
 • Sprijinirea transformării sistemului medical, formare profesională, cercetare şi dezvoltare în sisteme performante, compatibilizate cu cele din Uniunea Europeană;
 • Organizarea, coordonarea şi promovarea activităţii ştiinţifice chirurgicale, în vederea asigurării pregătirii medicilor Clinicii I Chirurgie la standarde internaţionale;
 • Organizarea şi participarea la congrese naţionale, conferinţe, dezbateri, simpozioane, participări la manifestări chirurgicale naţionale şi internaţionale, cooperări interdisciplinare, protocoale prospective etc.;
 • Sprijinirea profesiei prin toate mijloacele, inclusiv prin facilitarea pregătirii continue a membrilor, schimburi de experienţă în centrele universitare, cursuri de specializare şi perfectionare, etc.;
 • Activităţi de colectare a donaţiilor din ţară şi străinătate în vederea distribuirii lor în cadrul necesităţilor Asociaţiei;
 • Protejarea drepturilor şi intereselor pacientilor şi oferirea de suport psihologic şi terapeutic acestor persoane;
 • Colaborarea cu instituţii de stat, cu organizaţii şi asociaţii similare din ţară şi străinătate.

ASOCIAŢIA MEDICALĂ ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU

PAGINI UTILE


MEMBRII FONDATORI


CONTRCTUL DE SPONSORIZARE


FORMULARUL 230


LEGEA SPONSORIZĂRII


 

©2012 Clinica I Chirurgie Timisoara
|