CLINICA I CHIRURGIE TIMIŞOARA tradiţie , dăruire şi profesionalism

            Academician PIUS BRÎNZEU

           Clinica I Chirurgicală a luat fiinţă odată cu intrarea în funcţie a Spitalului Clinic Judeţean de  Urgenţă din Timişoara în anul 1974. De la început, Clinica I Chirurgicală s-a prezentat ca una dintre marile clinici chirurgicale universitare din ţară datorită activităţii şi capacităţii sale de a rezolva problemele de patologie chirurgicală, de a forma cadre medicale cu înaltă calificare şi de a desfăşura o activitate de cercetare ştiinţifică medicală valoroasă cu multiple posibilităţi de aplicare în practică.
            Primul şef al clinicii a fost ACAD. PROF. UNIV. DR. DOC. PIUS BRÎNZEU, care prin personalitatea sa ştiinţifică şi medicală remarcabilă a determinat recunoaşterea şi impunerea clinicii în lumea chirurgicală şi universitară. Membru titular al Academiei Române şi membru al Prezidiului Academic de Ştiinţe Medicale, medic şi profesor universitar emerit, doctor docent în ştiinţe medicale, medic primar chirurg gradul I, laureat al Facultăţii de Medicină din Strassbourg, creator de şcoală chirurgicală, om de înaltă cultură, Acad. Pius Brînzeu a imprimat prin exemplul său  o ţinută academică şi un înalt profesionalism întregului colectiv al clinicii.
           Prin Acad. Pius Brînzeu Clinica I Chirurgicală din Timişoara, se poate considera continuatoare şi descendentă a şcolii franceze de chirurgie iniţiată la Strassbourg de Prof. Dr. Rene Leriche, personalitate care a dominat chirurgia mondială în perioada interbelică. Leriche a fost deschizător de drumuri în chirurgie şi promotorul chirurgiei funcţionale, a reducerii la maximum a traumatismului chirurgical şi eliminarea sacrificiilor inutile de ţesuturi. Profesorul Brînzeu, format la şcoala lui Leriche, a promovat aceste principii elevilor săi care le-au aplicat în clinică. De asemenea a imprimat o conduită de disciplină în activitate, o etică profesională exemplară, respect şi înţelegere pentru suferinţa bolnavului. A avut preocupări deosebite în chirurgia vasculară, cu precădere în patologia venoasă ceea ce a făcut să fie considerat părintele flebologiei româneşti.
           Datorită personalităţii şi activităţii sale, Clinica I Chirurgicală din Timişoara are cea mai bogată experienţă din ţară în acest domeniu şi este considerată ca centru de referinţă. În anul 1998, Andre Davy, preşedinte în exerciţiu şi apoi preşedinte de onoare al Uniunii Internaţionale de Flebologie, conferenţiind la al V-lea Simpozion Naţional Român de Flebologie pe tema "Istoria Flebologiei Europene, spunea despre Pius Brînzeu că „a fost polul de atracţie flebologică din România, din Europa Orientală, pentru Uniunea Internaţională de Flebologie, la inceputurile ei”. Academicianul PIUS BRÎNZEU a rămas un exemplu unic pentru toţi cei care au avut şansa să trăiască in preajma sa şi să-i devină elevi şi colaboratori. A format o şcoală chirurgicală şi flebologică de prestigiu, care s-a impus pe plan naţional şi internaţional şi onorează invăţămintul nostru universitar şi practica medicală. Nucleul iniţial al clinicii în anul 1974 a fost reprezentat de: Prof. Dr. Pius Brînzeu, Şef de Lucrări Dr. Petru Ignat,  asistent universitar dr. E. Caba, asistent universitar dr. N. Bota, la care s-au adăugat medici încadraţi în reţea: Dr. M. Marcu şi Dr. N. Mocanu. În 1976 colectivul clinicii s-a completat cu 2 asistenţi universitari: Dr. M. Teodorescu şi Dr J. Avram iar în 1981 cu încă un asistent universitar, Dr. V. Ivan.
           Din anul 1981 Acad. Prof. Dr. Doc. Pius Brînzeu devine profesor consultant prin pensionare iar conducerea clinicii este preluată de CONF. UNIV. DR. PETRU IGNAT. Format la şcoala clujeană de chirurgie şi colaborator apropiat al profesorului Brînzeu conferenţiarul şi apoi profesorul Ignat a continuat şi a întărit prestigiul clinicii. Medic primar chirurg gradul II, profesorul Petru Ignat a fost un operator de înaltă clasă, doctor în ştiinţe medicale, membru a numeroase societăţi medicale naţionale şi internaţionale. Membru şi reprezentant al României în Uniunea Internaţională de Flebologie profesorul Petru Ignat a înfiinţat în 1983 un Cabinet de Flebologie, unic în ţară, a fost iniţiatorul Societăţii Române de Flebologie şi  a organizat primele manifestări ştiinţifice de flebologie cu participare internaţională. Sub aspect chirurgical a abordat cu succes intervenţiile de mare complexitate şi a introdus chirurgia laparoscopică în clinică.
           După anul 1990 colectivul clinicii a crescut substanţial prin venirea în clinică a: şef de lucrări I. O. Rada şi a asistenţilor universitari Dr. S. Olariu, Dr. F. Cădariu, Dr. S. Pop, Dr. B. Totolici, Dr. M. Tilincă. În ultima perioadă s-au adăugat  asistenţii universitari: Dr. D. Roşu, Dr. M. Murariu, Dr. I. Avram,  Dr. A. Cucui, iar pe reţea Dr. I Icma.
După pensionarea în 1995 a profesorului Petru Ignat clinica a fost condusă de PROF. UNIV. DR. MARIUS TEODORESCU care a continuat menţinerea profesionalismului clinicii la un nivel ridicat, promovând în special chirurgia laparoscopică. Prin multitudinea de doctorate conduse şi efectuate în clinică a ridicat prstigiul şi calitatea ştiinţifică a activităţii chirurgicale.
           PROF UNIV. DR. JECU AVRAM a fost şeful comparimentului de chirurgie vasculară în clinică. A organizat şi participat la numeroase manifestări ştiinţifice naţioanle şi internaţionale. A făcut parte din conducerea comitetului executiv al Forumului  Vascular European. A extins şi aplicat chirurgia laparoscopică în domeniul vascular şi a fost adeptul utilizării allogrefelor în chirurgia reconstructivă a peretelui abdominal.
În prezent şeful clinicii este PROF. UNIV. DR. SORIN OLARIU, personalitate cu vederi largi şi moderne în practicarea chirurgiei. Format la şcoala profesorului Petru Rădulescu are preocupări deosebite în chirurgia laparoscopică, bariatrică, a vaselor mari retroperitoneale, chirurgia viscerală abdominală. Este adeptul colaborărilor interdisciplinare în rezolvarea unor aspecte complexe de patologie chirurgicală prin care să se reducă la minim agresiunea actului operator.
Membru a numeroase societăţi chirurgicale naţionale şi internaţionale continuă activitatea ştiinţifică, didactică  şi chirurgicală a predecesorilor săi  ducând înainte prestigiul Clinicii I Chirurgicale.
           Clinica I Chirurgie este şi astăzi una dintre  marile clinici de chirurgie generală din ţară, dispunând de un numar de 65 de paturi, săli de operaţie dotate cu aparatură modernă, inclusiv trusă de chirurgie laparoscopică, laser endovenos, aparat de rezecţii hepatice cu radiofrecvenţă. Activitatea medicală a clinicii din 1974 pâna în prezent a cuprins  peste 100.000 internari si  peste 80.000 de operaţii din intreaga gamă de patologie chirurgicală. În clinica noastră se practica interventii moderne, cu rezultate incurajatoare: gastric banding pentru obezitate morbidă, rezecţii hepatice prin radiofrecvenţă, cura varicelor cu laser endovenos, aloplastiile in eventraţiile mari, multirecidivate, o paletă largă de intervenţii laparoscopice.

           Funcţionând ca serviciu de chirurgie de urgenţă, colectivul clinicii s-a preocupat de problemele ridicate de diagnosticul şi tratamentul traumatismelor, al abdomenului acut chirurgical, al şocului. În clinică se efectuează numeroase reintervenţii la cazurile operate în alte servicii, în special din judetele limitrofe, intervenţii care pun probleme deosebite de tehnică şi strategie chirurgicală.
           Membrii clinicii, fiind cadre universitare se preocupă de instruirea chirurgicală a studentilor din anul III si IV de la Facultatea de Medicină Generală. Se pune un mare accent pe activitatea teoretică şi practică a studentilor, pe examinarea corectă a bolnavilor şi însuşirea manevrelor necesare în practica medicală. Studenţii sunt antrenaţi în activitatea de cercetare şi un numar relativ mare dintre ei îşi fac lucrarea de diplomă in cadrul clinicii. Au fost introduse metode noi in predarea cursurilor: lecţii integrate interdisciplinar, filme ştiintifice, proiecţii cu un bogat material iconografic pe diapozitive.
Clinica I Chirurgie a funcţionat de la înfiinţare ca un prestigios centru de invaţământ postuniversitar, pentru medicii rezidenţi şi de perfecţionare pentru medicii specialişti şi primari.


           Activitatea ştiintifică din clinică a fost axată pe mai multe domenii chirurgicale:

  • patologia venoasă şi arterială periferică: domeniu tradiţional şi prioritar în care ne mândrim cu cea mai bogată experienţă din tară;
  • patologia chirurgicală digestivă;
  • chirurgia bariatrică;
  • patologia peretelui abdominal.

           Contribuţia ştiinţifică a colectivului Clinicii I Chirurgie s-a realizat pe mai multe planuri dar aportul cel mai valoros fiind adus în patologia venoasă, domeniu în care au fost realizate peste 10.000 de operaţii, ceea ce reprezintă una din marile statistici europene. În clinică avem  un Compartiment de Flebologie staţionar şi ambulatoriu, unic în ţară.  Societatea Româna de Flebologie, înfiinţată de Clinica I Chirurgie are o bogată activitate ştiinţifică şi organizează congrese naţionale cu participare internaţională cu o periodicitate de 2 ani. Experienţa clinicii în patologia venoasă este recunoscută pe plan naţional şi internaţional. In acest domeniu am publicat monografii, am elaborat teze de doctorat şi am realizat numeroase lucrări ştiinţifice care au fost  comunicate la manifestări ştiinţifice din tară,  străinatate şi publicate în reviste de specialitate.