CLINICA I CHIRURGIE TIMIŞOARA tradiţie , dăruire şi profesionalismProgramul cabinetului este zilnic între orele 7,30-14,00

 • internări: 7,30-14,00
 • pansamente şi tratamente : 9,30-14,00

 

SCURT ISTORIC

           În 1974 s-a dat în folosinţă actualul Spital Clinic Judeţean Timişoara. În acelaşi an Policlinica Nr. 2 s-a transformat în Policlinica Nr. 1, situată la parterul clădirii Spitalului Judeţean.  De la înfiinţare până în anul 2008 a funcţionat sub denumirea de Policlinica Nr 1, iar din 2008, conform Ordinului 39  s-a transformat în Ambulator integrat.

           Astfel, fiecare specialitate medicală dispune în ambulator de un cabinet unde se desfăşoară consultaţii de specialitate, tratamente, eliberare de documente medicale.

           Clinica CHIRURGIE I are în Ambulatorul integrat Cabinetul nr 4 în cadrul căruia pe parcursul celor 38 de ani de activitate au fost consultaţi aproximativ 130.000 de pacienţi cu patologie chirurgicală. În toţi aceşti 38 de ani cabinetul de chirurgie nu avut situaţii nedorite de conflicte sau reclamaţii. Întotdeauna Cabinetul CHIRURGIE I a fost un cabinet de referinţă pentru activitatea medico-chirurgicală ambulatorie, atît în ce priveşte activitatea profesională cât şi cea social-administrativă.

           Acest cabinet  are în dotare spaţiu corespunzător, precum şi aparatură, mobilier, instrumentar necesar pentru a desfăşura un act medical de calitate. În cabinetul ambulatorului integrat îşi desfăşoară activitatea medici specialişti chirurgi - cadre didactice UMF  precum şi medici specialişti de reţea. Ca şi personal mediu funcţionează două asistente medicale principale- Cimpoae Daniela şi Pop Dorina, după un program stabilit şi comunicat Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

           Zilnic programul de activitate din cabinet începe la ora 7.30 şi se încheie la ora 14.

Programul de activitate al Cabinetului CHIRURGIE I:     

LUNI:            

8.15-8.45            Prof.Univ.Dr. OLARIU SORIN, medic primar chirurg
7.30-10.30           Conf. Univ.  Dr. MURARIU MARIUS, medic primar chirurg
10.30-12.00          Conf. Univ.  Dr. Dr.RADU DANIELA, medic primar chirurg
12.00-14.00          Dr. DRAGOMIR IOAN-COSMIN, medic specialist chirurg

MARŢI:        

8.15-8.45             Prof.Univ.Dr. OLARIU SORIN, medic primar chirurg
7.30-11.00             Şef.lucr.dr. IVAN CODRUŢ, medic primar chirurg
11.00-14.00           Dr. TILINCĂ MIRCEA, medic primar chirurg


MIERCURI:  

8.15-8.45           Prof.Univ.Dr. OLARIU SORIN, medic primar chirurg
10.30-12.00          Conf. Univ.  Dr. Dr.RADU DANIELA, medic primar chirurg
7.30-10.30            Dr.BISTRIAN EMILIAN, medic primar chirurg
12.00-14.00          Dr. PĂRĂU ANDREI-FLORIN, medic specialist chirurg


JOI:                 

8.15-8.45           Prof.Univ.Dr.OLARIU SORIN, medic primar chirurg
7.30-11.00           AS. Univ. Dr. ROŞU CRISTIAN DAN, medic primar chirurg
11.00-14.00         Dr. ICMA ION, medic primar chirurg

VINERI:       

8.15-8.45            Prof.Univ.Dr.OLARIU SORIN, medic primar chirurg
7.30-11.00            As. Univ. Dr. POP SABIN, medic primar chirurg
11.00-14.00          As. Univ. Dr. CUCUI COZMA ALEXANDRU, medic primar chirurg

 

INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI


             Pentru pacienţii asiguraţi, internarea sau consultaţia medicală de specialitate se realizează pe baza:

 • biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la un alt medic specialist care este in relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar pentru cei externaţi recent din spital, pe baza biletului de ieşire.
 • cardului se sanatate
 • cărtii (sau buletinului) de identitate
 • copiei dupa cartea (sau buletinul de identitate)
 • în mod obligatoriu documentul de Asigurat, după cum este cazul:
  • adeverinţă de la locul de muncă-CONFORM ANEXEI 7;
  • cupon de pensie - nu mai vechi de 3 luni-;
  • adeverinţă de co-asigurat eliberată de CJAS din judeţul de domiciliu;
  • cuponul de handicap;
  • documente care atestă calitatea de şomer, vizate la zi;
  • adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări din care să reiasă că a plătit asigurarea;
  • sau Cardul European de sănătate( pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene / din Spaţiul economic European, titulari ai cardului European de asigurări de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European).
  • Pentru internare pacienţii au nevoie de aceleaşi acte ca şi pentru orice consultaţie.

             Acordarea asistenţei medicale pentru pacienţii asiguraţi şi care prezintă bilet de trimitere se face pe baza Hotărârii Guvernului 1.389/2010, modificată şi completată prin Ordinul 622 din 14 iunie 2012, privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011-2012.      
             

  Servicii medicale efectuate în Cabinetul de CHIRURGIE GENERALĂ
           

             Consultaţia de specialitate constă în:

  • examinarea clinică a pacientului;
  • stabilrea protocolului de explorări/ interpretarea examenelor paraclinice deja efectuate;
  • stabilirea diagnosticului;
  • executarea unor manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
  • stabilirea conduitei terapeutice/ şi sau prescrierea medicaţiei, a tratamentului igieno-dietetic, profilactic;
  • dispensarizarea pacienţilor cu boli cornice;
  • programarea pentru controale periodice sau internarea, după caz;
  • eliberare de acte medicale necesare pacientului: certificate medical-concediu medical, certificate către comisia de expertiză a capacităţii de muncă sau pentru comisia de expertiză pentru handicap, etc.

             Pacienţii externaţi care au nevoie de prelungirea concediului medical   se prezintă pentru prelungire în ultima zi de concediu. Dacă ultima zi de concediu medical este în perioada de weekend sau sărbători legale pacientul se prezintă înainte de expirare, adică, înainte de ultima zi (conform articolului 17, aliniatul 2 din Ordinul 430/2010 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr 158/2005- concediile şi îndemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.)

             La prelungirea concediilor medicale pacientul va prezenta următoarele:

  • Biletul de ieşire din spital, dacă a fost internat;
  • Adeverinţă de salariat din care să reiese dacă a avut sau nu concediu medical în ultimele 12 luni, şi câte zile;
  • Copie după ultimul concediu medical.

             Consultaţiile se fac pe baza programării telefonice sau prin prezentarea directă la cabinet, in ordinea în care s-au prezentat. Au prioritate, conform legii : persoanele care lucrează sau au lucrat în mediul sanitar, gravidele, lăuzele, persoanele în vârstă, persoanele imobilizate.

             Nr de telefon pentru contactare este 0356433164.

             In cabinetul de chirurgie se acordă consultaţie şi la cerere, contra cost, pentru pacienţii fără bilet de trimitere sau asigurare.
             

             Tarife de consultaţie:

  • CONSULTAŢIE MEDIC PRIMAR CHIRURG-35 LEI;
  • CONSULTAŢIE MEDIC SPECIALIST-25 LEI;

             De asemenea pentru aceste categorii de pacienţi se aplică taxe şi pentru pansamentele efectuate, după cum urmează:

  • Pentru pansamente mari-15 lei;
  • Pentru pansamente mijlocii-12 lei;
  • Pentru pansamente mici-8 lei.

              Taxa se achită la Fişierul ambulatorului pe bază de chitanţă.
              Pentru pacienţii asiguraţi, cu bilet de trimitere serviciile medicale se fac conform prevederilor şi normelor metodologice prevăzute în contractul cadru de funcţionare.